Visi dan Misi

Visi

Menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menghormati dan menegakkan martabat manusia sebagai citra Allah.

Misi

1. Menyelenggarakan pastoral keadilan dan perdamaian.
2. Menjadikan Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dalam menanamkan, menyuburkan dan mengembangkan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan sosial umat Katolik sebagai perwujudan dari diakonia.

 


Keterangan Logo:
a. Warna Dasar: biru simbol seluruh jagad raya
b. Lingkaran: simbol keutuhan
c. Merpati: simbol perdamaian
d. Tangan terbuka: simbol keterbukaan terhadap sapaan dunia yang hidup dan  sapaan Allah yang menghidupkan
e. Daun zaitun: simbol kehidupan
f. Roda gigi: simbol pekerja
g. Bola dunia di dalam roda gigi: simbol keberadaan dunia yang terus berputar